Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2022 14:24 (Üye) Soru : Merhaba, 13.16 da verilen cevap için öncelikle teşekkür ederim. Sorum İkinci el araç ticareti için noter işlemlerinde banka zorunluğu yoktur olarak cevaplandı. İkinci el motorlu kara ticareti ile ilgili 15 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede; Madde 17 de geçen “(1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir.’’ Açıklaması tevsik zorunluluğu anlamını taşımakta mıdır? Böyle bir sistem oluşturulmuş mudur?

Cevap : MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ortam” ibaresi “sistem” olarak değiştirilmiştir. “(1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. "elektronik sistem" oluşturulup oluşturulmadığı konusunda bilgimiz yok. İl ticaret MD den bilgi alınız. Bu değişikliğe gör VUK GnTb lerin de yeni bir düzenleme yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.