Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2022 15:26 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışmanım gelir vergisi beyannamesi verecek kişinin çocukları adına düzenlenen faturalarda ki eğitim ve yemek ücretleri gider olarak dikkate alınır mı düşülmesi haline faturaların çocuklar adına olması sorun teşkil eder mi

Cevap : Faturanı üstünde Çocuğun ismin olması doğru bir uygulamadır. Anne ve babanın isminin olması yanlış dır.GVK 89/2. maddesinden yararlanmak için Eğitim gideri indirilir. Yemek bedeli indirilmez. 193 sayılı GVK.nun "Diğer İndirimler" başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde; ÖZELGE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 22.06.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451 "Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılacağı" Hüküm altına alınmıştır. Ancak, eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamalar eğitim gideri olarak kabul edilemez. Bu itibarla, söz konusu harcamaların GVK.nun 89/2. bendine göre yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.