Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2022 16:38 (Üye) Soru : merhaba sayın danışmanım gelir vergisi verecek kişinin kendisi ve ailesi için yaptırdığı sağlık poliçeleri gider olarak yazılabiliir mi poliçe bitiş tarihinin 2022 sarkmasında bir sakınca var mıdır

Cevap : GİDER yazılmaz. Beyannamedeki matrah dan aşağıdaki açıklamalara göre indirilir. Şahıs Sigorta Primleri GVK 89/1 Beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, gelir sahibinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri beyan edilen gelirden indirilebilir. Poliçedeki 2021 yılına ait olan kısım indirilir. 2022 yılına ait olan kısım seneye indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.