Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2022 10:03 (Üye) Soru : Selamlar, 2021 ücret geliri için gmsi beyanını hazrlarken 1- Safi ücret (matrah) bölümüne kümülatif gelir vergisi matrahı 2-Kesilen gelir vergisi bölümüne Hesaplan Gelir vergisi miktarı yazıyoruz. Kitapçıktaki Mahsup edilecek gelir vergisi (AGİ indirimi mahsup edilmeden önceki vergi) ile hesaplanan gelir vergisi arasındaki fark nedir? nasıl hesaplanır?

Cevap : 1-Beyannameye BRÜT ücret yazılır. 2-Brüt tutardan ssk işçi primi ve işsizlik primi indirilir .(% 14+%1) = %15 kalan tutar için GV hesaplanır. Hesaplanan vergiden Kesilen vergi mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.