Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2022 10:11 (Üye) Soru : 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır. Defter beyan sisteminde , Serbest meslek kazanç sahibine bunu uygulamak istediğimde "İstisna düşüldükten sonra kalan tutarı manuel nasıl yazabilirim ki ? Çünkü manuel düzeltme yapacağımız yerde Gayrisafi hasılat İndirilecek Gider var , Bu rakamlarla oynamadan manuel müdahale ettirmiyor. Serbest kazanç bildirim bozuyor. Ticari kazançta işletme özetini ayrı yerde olup manuel ticari kazanç tutarına manuel müdahale edilebiliyor. Gib bu bildirimle manuel düzelt diyor.Ama manuel düzeltirken serbest kazanç bildirimi mi bozuyorum.İndirilecek gidere nasıl müdahale edeyim ki ?

Cevap : 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır. Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanacak mükelleflerin söz konusu tebliğ kapsamında yer alan düzenlemeler doğrultusunda; “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosu doldurulduktan sonra Kazanç Bildirim Detay” tablosunu doldurulması suretiyle yıllık gelir vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. İstisna tutarı; serbest meslek kazancı olanlar için "diğer indirimler" kulakçığına, ticari kazancı olanlar için istisnalar bölümüne yazılacak
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.