Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2022 13:13 (Üye) Soru : 30.03.2016 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın çalışanlar listesine kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermekteydim. Ocak 2019 tarihinde satın aldığım binek otomobili envantere kayıt ederek ÖTV ve KDV'sini Gelir Vergisi Kanunu Madde 68/5 gereği serbest meslek kazancından indirim konusu yaptım. Aynı binek aracımın aktife kayıtlı değeri üzerinden de yine Gelir Vergisi Kanunu Madde 68/4 gereği amortisman ayırarak yine serbest meslek kazancından indirim konusu yaptım. 30 Eylül 2021 tarihinde serbest meslek faaliyetini sonlandırarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası çalışanlar listesinden kaydımı sildirdim. Ayrıca bağlı bulunduğum Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne müracaat ederek faaliyeti terk ettiğimi bildirerek vergi dairesi ile de ilişiğimi kestim. Faaliyeti terk etmemin bir sonucu olarak, vergi dairemin de benden talep etmesi ile aracım için kendime bir serbest meslek makbuzu keserek net defter değeri ile satış değeri arasındaki müspet farkı da serbest meslek kazancına dahil ettim. 2021 yılı gelir vergisi beyannamesi hazırlanırken araç satışından elde edilen kazancın hesabında aracın alış bedeli üzerinden enflasyon endekslemesi yaparak maliyet bedelini artırıp artıramayacağım, eğer enflasyon endekslemesi yapabiliyor isem bu durumda "Defter Beyan Sistemi" üzerinde yaptığım gelir kaydı ile ilgili bir düzeltme yapmam gerekip gerekmediği, son dönem geçici vergi beyannamesinde bir değişiklik yapmam gerekip gerekmediği konularında bilgi verilmesi için gereğini makamınızdan arz ederim. Saygılarımla,

Cevap : Faaliyetinize kayıtlı olan taşıt için makbuz düzenlemek sureti ile elde edilen gelir DBS kayıt yapılmıştır . Dönem karınızın içindedir. Ayrıca; Değer artış kazancı hesaplanmaz. Değer artış kazancı hesaplamasını ; Ticari ve Serbest meslek faaliyeti OLMAYAN kişilerce yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.