Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2022 16:13 (Üye) Soru : E-ticarette Yazar Kasa Kullanım mecburiyeti var mıdır? T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-12294 05/07/2006*5081 Konu : İnternet ortamında yapılan satışlarda belge düzeni hk. İlgi : 08.06.2006 tarihli dilekçeniz. İlgi dilekçenizde; tekstil ürünleri alımı ve internet üzerinden satışını yapmak üzere işyeri açacağınız ve satışlarınızın tamamını internet üzerinden fatura düzenleyerek yapacağınızı belirterek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı hususunu sormaktasınız. Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde fatura; ?Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? şeklinde tanımlanmış ve müteakip maddelerde fatura düzeni ve kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümler yer almıştır. Öte yandan, anılan kanunun 230/5?nci maddesinde ?satın alınan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.? denilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda, internet aracılığı ile alacağınız 520.YTL?nin altındaki siparişlerin kargo aracılığıyla alıcıya teslim edilmek üzere irsaliyeli fatura veya sevk irsaliyesi ve fatura düzenlemek suretiyle gönderilmesi halinde, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.Diğer taraftan bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış yapmanız halinde V.U.K.?nun 232. maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için Ö.K.C. kullanmanız gerektiği tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. İstanbul Vergi Dairesinin böyle bir özelgesi var fakat 2006 yılına ait NOT: BU ÖZELGE 2006 YILINDA VERİLDİĞİNDEN DOLAYI FT.KESME HADDİ 520.TL. OLARAK YAZILDIĞINDAN BU RAKAMIN GÜNCEL MİKTARI 2017 YILI İÇİN 900 TL.DİR trendyol sitesinde e ticaret yapacağız kargoyla malı gönderip banka yoluyla paramızı tahsil edeceğiz. yukarıdaki verilen cevabıda dikkate alırsak biz yazarkasa kullanmaya mecburmuyuz

Cevap : Satış usulü ne şekilde olursa olsun, Nihai tüketicilere yapılan Perakende satış yapanlar ÖKC kullanmak zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.