Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 12:20 (Üye) Soru : Merhaba, 7319 /4447/GEÇİCİ 31.MADDE (KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ) teşvikinden faydalanmak için sigorta tanımlaması yapıldıktan sonra sigortalının Muhtasar prim hizmet bildiriminde hangi kanun no ile bildirilmelidir. 7319 sayılı kanun, düzenlemeye esas kanun no ları kısmında bulunmamaktadır. Saygılar

Cevap : Bu teşvik sadece teşvik ve tanımlamalarda onaylanmaktadır. Bu destekten yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde – Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. muhaphb de ise sadece 5510 işaretlenebilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.