Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 09:49 (Üye) Soru : Sayın danışmanım, GMSİ beyanlarında sağlık giderlerine ilişkin poliçe 2021 mayıs ayında tanzim edilmiş ve ödenmiştir. Bitiş 2022 mayıstır. 2021 yılında poliçe bedelinin tamamım indirilir? Yoksa gider yazmada olduğu gibi kıst dönem hesabmı yapılır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Cevap : Bahsettiğiniz gider "Sağlık" gideri değildir. "Özel sağlık sigortası" giderdir. Sağlık ve eğitim gideri farklı indirime tabidir. Sağlık sigortası poliçesinin 2021 yılına ilişkin kısmı indirilir (2021/ 5-12) 2022 yılına ait kısım ertesi yıl indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.