Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 09:48 (Üye) Soru : İyi günler Kira geliri beyannamesi, gerçek usulde gider hesabına göre düzenlendiğinde, kiraya verilen daire ile ilgili ödenen mahkeme harcı, ve kiracının çıkması için gönderilen noter ihtarnamesi bedeli gider olarak gösterilebilir mi acaba? Teşekkürler, iyi günler.

Cevap : Bahsettiğiniz harcamalar GVK 74 .Maddesinde sayılan giderler arasından yer almadığı için indirilemeyeceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.