Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2022 09:40 (Üye) Soru : Sayn Danışmana; Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri,emeklidir.Şirket ortaklarıdır.Genel Kurulda şirket ortaklarına huzur hakkı ödemesi yapılması kararı vardır.Huzur hakkı ödemesinin sigorta primine tabi olmayacağına dair makaleler var.Yönetim kurulu üyesi,şirket ortağı ,emekli olan ,kendi şirketinde sigortalı olmayacağına göre ,SGDP de tabi çalıştırılamaz yorumu yapılabilirmi. 80. madde de kabul edilemez ifadesi var. 5510 kanun madde:80 b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. Konu ile ilgili görüşleriniz nedir.Teşekkür ediyorum.İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : Anonim şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin çalışması hizmet akdi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, vekalet akdi ile çalışırlarsa bu çalışma 4a olarak değerledirilmez.. Böylelikle anonim şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri bu sıfatları dolayısıyla 4/a (SSK), 4/b (Bağ - Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalısı olarak değerlendirilemez. Ancak şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin aynı şirket bünyesinde hizmet akdine tabi olarak çalışmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmamakta ve bu kapsamda çalışmaları durumunda 4/a (SSK) sigortalısı olmalarının önünde bir yasal engel bulunamaktadır.Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin emekli olması halinde ise 4/a SGDP'li olması gerekmektedir. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.