Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 10:30 (Üye) Soru : Bilanço Usülü Gelir Vergisi Mükellefi olan müşterimin aktifinde kayıtlı olmayan kira geliri var bu gelirden dolayı oluşacak gelir vergisini dönem kârından vergi ayırırken dikkate alınmalımıdır alınacaksa nasıl kayıt yapılmalıdır

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri 370-371 hesapları kullanamaz. GV şahsi bir vergidir. Kişinin şahsi servetine dahil olan G.menkulden elde edilen gelir Ticari kazancına dahil edilmez. Bahsettiğiniz kişinin elde ettiği Kira gelirini GMSİ olarak yıllık GV beyannamesine dahil eder
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.