Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 12:37 (Üye) Soru : Merhaba, Hızlı yanıtlarınız için öncelikle teşekkür ediyorum. KDV13/a maddesi gereği sipariş usulu tekne yapımı nedeniyle istisna belgesi aılnmıştı.Bu alımlarda bir alt tutar sınırı var mı ? Teşekkürler

Cevap : KDVK 13 üncü maddede sayılan istisnalar kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 2.000 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır. İstisna haddi Fatura düzenleme sınırıdır. 2022 için 2.000 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.