Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 12:56 (Üye) Soru : Mükellefim Gayri Menkul sermaye iradı gelirinden dolayı beyanname verecektir. Mesken yanında İş yeri kira geliri vardır. Kiracısı ile 2021 yılında davalık olmuş aynı yıl içinde dava sonuçlanmış ve mülk sahibine ödeme yapılmıştır. Kiracısı ödemeyi dava konusunu gider(dava gideri) olarak işlemiş muhtasar beyanname ile bildirmemiştir. Bize gelen dava konusu tutar içinde kira gelirinin yanında tazminatta vardır. Biz bu tazminatı gelirini beyannamede hangi gelir konusunda bildireceğiz.

Cevap : Tazminat geliri GMSİ değildir. Arızi kazançtır. Tazminatın tutarı 2021 için 43.000 TL geçiyor ise geçen kısım "Yıllık GV beyannamesinde "Diğer kazançlar ve iratlar " bölümünde beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.