Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2022 16:28 (Üye) Soru : İyi Günler. Tüzel kişi firmam yurtdışındaki bir yabancı firmadan alan adı hosting sertifika alacaktır. Yabancı Firma 3 nolu KDV beyannamesi ile bildirim yapacak, bizim kdv 2 ve stopaj bildirmemiz gerekiyor mu ? Fatura değil makbuz keseceklermiş bu konu ile ilgili bilgi alabilir miyim ? Teşekkürler.

Cevap : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, aynı zamanda katma değer vergisi (KDV) mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, bu hizmetlere ilişkin hesapladıkları katma değer vergisini, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan etmeleri öngörülmüştür. Elektronik hizmet sunucuları, müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlardır. Elektronik hizmet sunucuları, yaptıkları işlemlerine ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir. Sizin firmanız (2) Nolu KDV beyannamesi vermez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.