Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2022 10:47 (Üye) Soru : Emekli sandığından emekli maaşı alan bir hekimin , özel sektörde 4a lı olarak çalışması durumunda emekli maaşından kesinti yapılır mı ?

Cevap : 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(a) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; Özel sektörde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemekte, SGDP’ye tabi çalışabilmektedir. Ancak kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte, aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekmektedir. (SGDP yatırılamaz.) Emekli veya yaşlılık aylığı almakta iken kamuda yeniden göreve girenlerin aylıklarının durumu 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi ile düzenlenmiştir. Bu hükmün ikinci fıkrasında aylığı kesilecek olanlar, dördüncü fıkrasında ise aylığı kesilmeksizin çalışabilecek olanlar belirtilmektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sayılan işyerlerinde yani kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır. Bu durumun tek istisnası 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendine göre “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler”dir. Bu kapsamdakilerin hem aylıkları kesilmemekte, hem de SGDP kapsamında çalışması mümkün olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.