Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2022 11:58 (Üye) Soru : Merhabalar, Genç girişimci mükellefim için 75.000 tl istisna tutarını son geçici vergisinde kukllanmıştım. Gelir vergisinde yine yazabiliyor muyum. yazmadığım taktirde yüklü bir vergi çıkıyor.

Cevap : Genç Girişim Kazanç İstisnası yıllık beyanname den indirilir. 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır. Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanacak mükelleflerin söz konusu tebliğ kapsamında yer alan düzenlemeler doğrultusunda; “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosu doldurulduktan sonra Kazanç Bildirim Detay” tablosunu doldurulması suretiyle yıllık gelir vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. İstisna tutarı; serbest meslek kazancı olanlar için "diğer indirimler" kulakçığına, ticari kazancı olanlar için istisnalar bölümüne yazılacak
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.