Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2022 11:39 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Damga vergisi ile ilgili sorum olacaktı, 1-Sipariş formu/ proforma faturayı imzasız gönderiyoruz diyelim, karşı taraf bu formu/prof.faturayı imzalayıp gönderirse damga vergisi doğar mı? 2-Sipariş formu/ proforma faturayı imzasız gönderiyoruz diyelim, karşı taraf bu formu/prof.faturayı imzalayıp gönderiyor formdaki tutarı fatura ediyoruz o zaman damga vergisi doğar mı? Faturanın ( sipariş mektubundaki / proforma faturadaki ) düzenlenmesi ile bir bağ oluşurmu yani damga vergisine konu olur mu? 3-Diğer Sermaye Yedeklerimzasız mail/faks yolu ile göndermem de benim onayım ( imza) yerine algılanır mı? hem gönderen hem alan imzasız olarak mail yoluyla onay verir se damga vergisi doğar mı ?

Cevap : Sipariş formu veya sipariş mektubunun hangi hallerde damga vergisine tabi tutulması gerektiği aşağıda açıklanmıştır. Bir kağıdın damga vergisinin konusuna girmesi için; – Üzerinde imza veya imza yerine geçen bir işaretin bulunması, – Herhangi bir hususu ispat veya belli etmesi, – Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda sayılan belgelerden olması gerekir. (1) sayılı tabloda vergiye tabi kağıtların sadece isimleri sayılırken, Damga Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde; “Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.” Hükmüne yer verilmiştir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, bir kağıdın damga vergisini belirleyebilmek için öncelikli olarak kağıdın mahiyetine bakılır. Burada kağıdın üzerinde taşıdığı isim değil, kağıdın içerdiği anlam önem arz etmektedir. Sipariş formu veya sipariş mektubu adı ile düzenlenen bir kağıt, alıcı ve satıcının imzasını taşıyorsa, formda veya mektupta yazılı siparişe konu mallar için karşılıklı bir sözleşme düzenlenmiş demektir. Siparişe konu edilen malların bedeli üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanarak ödenmesi gerekir. Damga vergisinin tamamının ödenmesinden alıcı ve satıcının her ikisi de sorumludur. Sipariş formu veya sipariş mektubu sadece alıcı tarafından imzalanıp satıcıya gönderilmesi halinde, satıcı tarafından imzalanmadığı sürece damga vergisi doğmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.