Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2022 12:29 (Üye) Soru : Yıl ortasında yapılmış (05.08.2021-05.08.2022) Hayat sigortası ödemesi 05.08.2021 tarihinde nakit olarak yapılmıştır. Hayat sigortasına ait ödenen prim tutarı Yıllık gelir vergisinden düşerken prim tutarını 365 gün üzerinden 2021 yılına denk gelen tutarı mı, yoksa ödenen tutarın tamamını düşebilir miyim? Saygılarımla.

Cevap : Sigorta poliçesinin 2021 yılına ilişkin olarak için 5 aylık kısmı indirilir.Kalan tutar 2022 beyannamesinden den indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.