Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2022 13:02 (Üye) Soru : Merhaba , 2021 Yılında elde edilen mesken kira geliri 87.450 TL dir. Eurobond faiz geliri ise 47.319 TL dir. Eurobond faiz gelirinin beyannameye dahil edilip edilmemesi hususunda tereddütte kaldım. Tek başına 53.000 TL lik sınırı aşmamaktadır. Gelirin toplanması hususunda mesken kirası ile birlikte dahil edilmesi gerekir mi?

Cevap : Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekle birlikte Eurobondlar geçici 67 nci madde kapsamında değildir. Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/7-a bendine göre % 0 (Sıfır) oranında tevkifata tabi tutulmakta olup, anılan Kanunun 86/1-c bendinde yer alan beyan, 2021 yılı için 53.000 TL, aşması halinde faiz gelirinin tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak GVK 86/1-c maddesi hükmüne göre ; Konut kira geliri ile (87.450 TL) (47.319.TL) Eurobond faiz geliri toplanarak beyan edilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.