Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2022 13:33 (Üye) Soru : Bir mükellefimin yabancı para eurobont hesabı vardı (alış 6.2.2019 satış 11.5.2021) mecburiyetten itfadan önce hesaptan çıktı. Bankanın bize gönderdiği extrede alış/satış karı olarak 266121.- lira gözükmektedir.Beyan dönemin geldiği malumunuzdur. Beyan aşamasında yukardakı gelireTEFE endeksi yaparak 53514.- lira hesapladık. (18993. Lira faiz geliri ie birleştirip)bunu beyan edeceğiz. Sorumuz şudur; 1-Eurobond Değer artış kazancına TEFE uygulamamız uygunmudur. 2- Ayrıca Eurobont değer artış kazancına istisna uygulayacakmıyız.Uygulanacaksa ne kadar. Saygılarımızla

Cevap : Eurobond alım - satım kazançlarının vergilendirilmesi Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazanç, elden çıkarma karşılığında elde edilen yabancı para tutarının TL karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının TL karşılığı ve varsa satış giderlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanacak. Buna göre, 2021 yılında elde edilen eurobond alım satım kazançlarında vergileme şöyle yapılacak: - Alış bedelinin alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak, daha sonra bu bedel Yİ-ÜFE endeksindeki artış oranında endekslenerek kazancın tespitine esas alınacak maliyet bedeli hesaplanacak. (01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş eurobondlarda bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması şart. Bu tarihten önce ihraç edilmiş olanlarda yüzde 10 şartı aranmıyor.) - Satış bedeli, satış tarihindeki döviz alış kuru ile TL'ye çevrilecek, bundan endekslenmiş maliyet ve varsa satış giderleri düşülerek TL cinsinden satış kazancı tespit edilecek. - Eurobond alım satım kazançları, üzerinden stopaj yapılmadığı için, yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan kazanç tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilecek. (1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş eurobondlara 2021 yılı için geçerli 19.000 TL'lik istisna düşülecek.) - Bir yıl içinde elde edilen değer artış kazançları topluca hesaplandığından, bir işlemden doğan zarar başka bir işlemin gelirine mahsup edilebilir. Burada sadece değer artış kazançlarının kendi içerisinde mahsubu geçerli, yani alım satım işleminden elde edilen zarar faiz gelirine mahsup edilemez. - Kazanç tespiti TL cinsinden yapıldığı için anapara kur farkları alım satım kazancına dâhil ediliyor. Döviz cinsinden zarar edilmiş olsa dahi TL cinsinden pozitif kazanç varsa bu kazanç beyan yoluyla vergilendiriliyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.