Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2022 13:45 (Üye) Soru : 1.Tek ortaklı ltd.şirkette şirket ortağının kendi mülkünü şirket adresi olarak göstermemiz durumunda. ortak ile şirket arasında kira kontratı yapılmalı mı yoksa ortak bedelsiz olarak şirket kullanımına sunabilir mi?2. homeoffice şirketlerde şirket ortağı adına gelen elektrik ve su faturalarının belli bir oranını şirket gideri olarak gösterebilir miyiz, gösterebilirsek bu oran nedir? şirket merkezi ortağın adresi görünen şirkette yine klima vb. şirket adına fatura edilmiş sabit kıymetlerin tamamını demirbaşa kaydedebilir miyiz?

Cevap : 1-Kira sözleşmesi yapılacak Mülkün tek ortağa ait olmasının önemi yok. Kiracı Tüzel kişiliktir.Bedelsiz kira sözleşmesi olmaz. Emsal bedelden sözleşme yapılır. 2-İkametin Ticari şirket olarak kullanılması halinde giderlerin nasıl yazılacağı konusunda bir belirleme yok.Oysa ; Serbest meslek erbapları için GVK 68. maddesinde belirlenen giderlerin yarısı yazılmaktadır. Bize göre Ticari kazanç sahiplerininde bu maddeye paralel olarak giderlerin ve amortisman paylarının yazısını yazılması yönündedir. Bu bir yorumdur. Resmi görüş için Özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.