Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2022 11:09 (Üye) Soru : Merhaba, bir mükellefimiz resmi olarak konutunun kullanım hakkını akrabasına, akrabası ölünceye kadar devretmiştir. Kendilerine intifa hakkını gösteren yeni tapu verilmiştir. Mülk sahibi mükellefimiz görülmekte olup intifa hakkı akrabasında olarak tapuda görünmektedir.2021 yılı kiralar akrabasının hesabına yatmıştır. Kira beyannamesini intifa hakkını alan akraba mı yoksa mülk sahibi görünen mükellefimiz mi verecektir.Teşekkürler

Cevap : İntifa hakkı olan kişi GV beyannamesi verecektir. GELİR VERGİSİ KANUNU : Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi Madde 70 Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve İNTİFA HAKKI ı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.