Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2022 12:38 (Üye) Soru : Merhaba ,iki şirket ortağına da ayrı ayrı huzur hakkı tanımlanabilir mi?Huzur hakkı için belirlenmiş bir tavan ücret var mı? Teşekkürler

Cevap : Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.Huzur Hakkı ödemesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.,iki şirket ortağına da ayrı ayrı huzur hakkı tanımlanabilir.Huzur hakkı da, genel kurulda belirlenecek tutar üzerinden ödenir. Bir tavanı olmamakla beraber vergisel açıdan optımum tutarlar hesaplanabilemektedir. Huzur hakkının hesaplamalarında ; Huzur Hakkı Ödenmesi, Vergi Dilimleri göz önünde bulundurularak kesintiye uğratılır ve şirket bu durumda stopaj (Muhtasar) ödemek sorunda kalır. Buna karşılık Huzur Hakkı gideri yazdığı içinde, Huzur Hakkına isabet eden tutarın %23'ü oranında da Kurumlar (Geçici Vergi) Vergisi avantajı sağlar. Bi tarafta %40'a kadar ulaşan oranlarda Gelir Vergisi, diğer tarafta sabit %23 Kurumlar Vergisi.dikkate alınmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.