Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2022 11:37 (Üye) Soru : Sayın Danışman; A firması 2021 yılında yapımına başladığı bedeli 5 milyon tl aşan fabrika binasını yapım işini B firmasına vermiştir. B firmasıda işin bazı bölümlerini C firmasına vermiştir. Ayrıca ana firma A işin bazı bölümlerini C firmasına vermiştir. Yani c firması hem A hemde B firmasına iş yapıyor. Sormak istediğimiz : 1 -B firması A firmasına fatura keserken 4/10 tevkifat ve yıllara sari olduğu içinde %5 stopaj yaparak kesecektir. Bu uygulama doğr umudur. 2- C firması B firmasına fatura keserken tevkifat ve stopaj yapmalı mıdır? 3- C firması A firmasına fatra keserken tevkifat ve stopaj yapmalımı dır? Teşekkürler

Cevap : inşaat işlerinde her safhasında 5 milyonu geçen faturalarda 4/10 KDV tevkifatı hesaplanır. Buna göre; BELİRLENMİŞ ALICILAR ve TÜM KDV MÜKELLEFLERİNE karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz. Yıllara yaygın olduğu için yapılan ödemelerden % 5 GV stopajı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.