Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 12:18 (Üye) Soru : Merhaba, herhangi bir denetim olmadan kendi isteği ile şirketin 2017 yılı 7.aya işe giriş,bildirge ve işten çıkış verdiğinde kesilecek ceza 2017 asgari ücret üzerinden mi olacaktır yoksa güncel asgari ücretten mi ? Teşekkürler

Cevap : İdari para cezası uygulanırken tespitin yapıldığı yıl ve ayındaki brüt asgari ücret değil, fiilin işlendiği tarih yıl ve ayı ek APHB’nin Kuruma verilmesi gereken son gün olan yıl/ay tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret esas alınacaktır. İşe giriş bildirgesinin verilmemesine veya yasal süresi dışında verilmesine bağlı idari para cezaları işverenin kendiliğinden verme hali için bir asgari ücret, mahkeme kararı ya da denetim elemanları tarafından tespit halinde iki asgari ücret, aynı yıl içinde tespitin tekerrürü halinde beş asgari ücret tutarındadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.