Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2022 12:28 (Üye) Soru : Firmamız çalışanlarının işten ayrılması durumunda mutlaka ihtiyari arabuluculuk yaparak kıdem tazminatı vb. haklarının ödemesini yapıyoruz. Bazı durumlarda çalışanlarımıza hak ettiği kıdem tazminatının üzerinde ödeme yapabiliyoruz. Kıdem tazminatı tutarı gelir vergisinden istisna olarak bordroya yansıtıyor ve damga vergisi kesintisi yapıyoruz. Fakat kıdem tazminatının üzerinde ödediğimiz tutarlar için gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapmamız gerekiyor mu yoksa bu tutarlar vergiden istisna mı? Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı – 07.06.2021 Tarihli – 64597866-120(25/1(-9209) sayılı özelgesinde zorunlu arabuluculuk yapıldığı taktirde 8 haftaya kadar olan ödemelerin işe başlatmama tazminatı adı altında gelir vergisinden istisna olduğunu belirtmiş fakat ihtiyarı arabuluculuk sözleşmelerinde ödenen ek tazminatların GVK 25/7 maddesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş. 25/7’de ise ikale sözleşmesine atıfta bulunulmuş fakat arabuculuk müessesi ile alakalı bir noktaya değinilmemiş. Bu durumda kıdem tazminatı üzerinde arabulucu vasıtası ile ödenen ek tazminat tutarları için gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanması gerekip gerekmediği konusunda bilgi vermenizi rica ediyorum.

Cevap : GV den istisna edilen Kıdem tazminatı üstündeki ödeme için GV ve DV hesaplanır. 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununu 25. madde de yapılan değişiklikle iş sözleşmesi sona erdikten sonra ikale sözleşmesi ya da sulh sözleşmesi …vb. kapsamında ödenen tazminatlar, (iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları… gibi) için de kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarı esas alınacaktır. Bu ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.