Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 09:25 (Üye) Soru : Merhaba, sözlememizde imza tarihinde tutar belli olmadığı için tutar yok. Damga vergiside yok. Fakat sözleşmemizde yine sözleşme tarihinde tutarı belli olmayan fakat daha sonradan belli olacak açıklaması ile alınacak teminat mektubu ifadesi var. Bu durumda sözleşme imzalandıktan sonra alınan teminat mektubu için damga vergisi doğacak mıdır? saygılarımla,

Cevap : Bedel (Tutar) olmayan kağıtlar için DV hesaplanmaz. Damga Verisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/3 fıkrasında ise, kefalet, teminat ve rehin senetleri damga vergisine tabi tabidir. (Binde 9,48)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.