Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 09:43 (Üye) Soru : merhaba kolay gelsin basit usul mükellef araç (kamyonet) satın alıyor kamyonet ruhsatta hususi mükellef alırken ticari ye çevirip alacak aracı satan kişi fatura kesemiyor ilerde biz bu aracı sattığımızda vergi dairesi faturasını kesmemizi istermi teşekkürler

Cevap : 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde ise, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları halinde fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı açıklanmıştır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre aracın satılması halinde fatura düzenleme yükümlülüğünüz bulunmamakta olup, söz konusu satışın noter satış sözleşmesi ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.