Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 12:15 (Üye) Soru : Merhabalar, Kat karşılığı inşaat sonucu Arsa sahiplerine payına düşen daireler satışı nedeni ile Ticari kazanç oluşacağından vergi dairesinden bilanço esasına göre 2019 yılında Gelir vergisi mükellefiyet açılmıştır, açılış yapıldığında mutahit firma tarafından düzenlenen fatura göre dairelerin açılış muhasebe kaydı 153 hesaplarda karşı hesap olarak 500 hesaba alınmıştır. Her yıl satılan Dairelerin bedelleri mükellef tarafında bankadan çekildiği için çekilen tutarlar, açılışta oluşan 500 hesaptan virman yoluyla düşülmüştür. Her yıl oluşan ticari kazanç muhasebe kayıtlarında 590 bilanço hesaplarında yer almış sonraki yıllarda 570 hesaplarına alınmıştır. mükellef tarafından da yıllık Gelir Vergisi beyanında beyan edilmiştir. en son daireler de 2021 mayıs ayında satılmış, tüm daireleri satışı sona erdiğinden ticari kazanç nedeniyle açılan mükellefiyeti 2021/eyül ayı sonunda vergi dairesiden kapatılmıştır. Geçici vergi dönemlerinde gelir tablosunda kazançlar beyan edilmiştir. mükellef yıl içinde satışı yapılan dairelere ait satış bedellerini çekmiş olduğundan 131 hesap kullanılamayacağı için çekilen tutarlar 500 sermaye hesabından mahsup edilmiş 500 hesap ters bakiye vermektedir. Mükellefin de herhangi borç ve alacağı kalmamıştır, 500 hesap ters bakiye vermeyeceği için geçmiş yıl karları (570 hesap) ve 2021 yılı 590 hesaplarda yer alan karlar 500 hesaba virman yapılabilir mi? veya 500 ters bakiye şeklinde bilanço da yer alabilir mi mi? eylül sonunda dönem sonu işlemleri yapıldığı için bütün hesaplar 500 hesaba virmanlandığında hesaplar sıfır bakiye vermektedir işyeri kapandığı için bütün hesaplar 500 virmanlanabilir mi bu durumda yıl sonunda verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde Bilanço sıfır olarak verilebilir mi? muhasebe kayıtları ile ilgili herhangi bir eksiklik var mıdır? Saygılarımla

Cevap : Yaptığınız işlemlerin tamamı yanlıştır. Sahip olunan G.Menkuller ticari malların satışındaki kurallar uygulanır. Yapılan satış için düzenlenen fatura 100/102(B) 600(A) 391(A) olarak kayıt edilir. Dönem sonunda satılan ticari mal maliyeti hesaplaması yapılır(621) oluşan kar 690 ve sonrasında 590 hesaba yazılır. 500 hesap dan düşme olmaz.Bilanço (0) olmaz. Dönem sonunda oluşan Bilanço ve gelir tablosu Yıllık GV beyannamesine eklenir.(İlgili ekler doldurulur)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.