Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 18:51 (Üye) Soru : Yazılım işlerinde kurumlar beyanda indirim oluyor AŞAĞIDA belirtilen işim ile ilgili indirim yapabilir miyiz? Yazılım firmasını başka ülkeden alıp farklı ülkeye ÜZERİNDE PROGRAMLAMA İŞİ yaparak desteği ile ayrıca personelde çalıştırılarak satılıyor, mühendislik işi yapılıyor.

Cevap : KVK 10/(1) ğ maddesi aşağıdadır. Madde kapsamında ise indirim yapılır. ğ) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md.) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bize göre indirimden yararlanılmaz. Özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.