Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 12:01 (Üye) Soru : 1997 Nisan ayı doğumlu SSK işçi statüsüyle çalışırken 03.01.2022 tarihinde işyeri açmış bulunuyor. 29 yaşından gün almadığı için Bağ-Kur primimi 1 yıl devlet ödüyormuş diye duyum almış. Bende daha önce SSK lı olduğun için faydalanamazsın dedim. Fakat bana inanmayan bir bakışla baktı. Sizden alacağım cevabı kendisine okumayı düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Cevap : Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece 1 ortak faydalanır. * İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, * Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.), * Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, * Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, * Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.