Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2022 19:02 (Üye) Soru : merhaba, anonim şirket kendi tüzel kişilik olarak yönetim kurulu üyesi olan kişinin oğluna ait türkiye binicilik federasyonuna bağlı amatör olarak engel atlama lisansına sahip bir kişiye sponsor olup kurum kazancında indirim konusu yapabilir mi?

Cevap : 289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir. Dolayısıyla sponsorluk anlaşması yapılmaksızın amatör spor dalları için yapılan harcamalar ile bağış ve yardımlar, genel hükümler çerçevesinde kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.