Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 08:58 (Üye) Soru : Merhaba ticari faaliyetinden dolayı mükellefiyeti olan kişi 2021 yılında şahsi olarak tarlasında yetiştirdiği ürünü yıl içinde kendisine müstahsil düzenlenmesi ile satışını yapmıştır. Bu zirai satıştan dolayı elde ettiği kazancı yıllık gelir vergisi beyannamesine ekleyip beyan etmek zorundamıdır. Yoksa bu şahsi satışı olan zirai kazancını toplama dahil etmeyecekmidir.

Cevap : Müstahsil makbuzu ile yapılan ve GV tevkifatı yapılan zirai ürün gelir yıllık GV beyannamesine eklenmez(Toplamaz)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.