Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 08:58 (Üye) Soru : ÜSTADIM 200 bin ticarigelirimiz50 bin mesken kira geliri 36 bin işyeri kira geliri var işyerikira gelirini beyan dahil etmek zorunlumu

Cevap : Ticari Kazanç+Konut kira gelir +Brüt iş yeri kira geliri toplanarak beyan edilecektir. Kazanç ve gelirler toplamı 53.000 TL nı geçtiği için; iş yeri kira geliri de beyana dahil edilecektir. (GVK Md.86/1-c)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.