Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 08:56 (Üye) Soru : Sayın danışmanımız; Mükellef, 2016-2021 yılları kira alacağının bir kısmını icra yoluyla 2021 Kasım ayında tahsil edebilmiştir. Yapılan bu tahsilatın bir kısmı geçmiş dönemler kira alacağı, bir kısmı ise faizdir. Mal sahibi ve kiracı, ilgili yıllarda kira geliri/kira ödemesi G.V.Stopajı beyan etmemişlerdir. Kiracı, ödeme yaptığı halde, Kasım ayından bugüne kadar G.V.Stopajını beyan etmemiştir. Beyan etmesi de beklenilmemektedir. İcra yolu ile tahsil edilen tutarın; 1-Tamamı G.M.S.İ. olarak mı, yoksa G.M.S.İ.ve alacak faizi olarak mı ayrı-ayrı beyan edilecekir? 2-Kiracının G.V.Stopajını beyan etmemesi sebebi ile G.V.beyannamesi nasıl hazırlanacaktır? a)Net kira beyan edilir. G.V.Stopajı:0TL b)Brüt kira beyan edilir.G.V.Stopajı:0TL c)Brüt kira beyan edilir.G.V.Stopajı hesaplanan vergiden mahsup edilir. 3-Gelir Vergisi beyannamesinde,kesinti yoluyla ödenen vergiler kısmı herhangi bir G.V.Stopajı olmadığı için nasıl beyan edilmelidirr? 4-Kiracının beyan etmediği G.V.Stopajı ile nasıl bir yol izlenmelidir? Bu hususlarda yardımlarınıza ihtiyacım var. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Cevap : 1-GMSİ +Alacak faizi olarak beyan edilir. 2-3-4-İş yeri kira gelirlerinde Stopaj yapılması kiracının sorumluluğundadır. Siz Brüt iş yeri kira gelirini beyan edeceksiniz. GV stopajı yapılmış gibi GV stopajını hesaplanan vergiden mahsup edeceksiniz. Sorumlu Kiracıdır.Sizin takibiniz gerekmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.