Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 12:05 (Üye) Soru : İyi haftalar dilerim. Kısmi istihdam sözleşmelerinin noterde düzenlenme zorunuluğu var mıdır? Teşekkürler.

Cevap : 2020/20 sayılı SGK Genelgesinde, kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olmasının zorunlu olmadığı belirtilmesine rağmen, kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edeceği yönünde bir açıklama yapılmıştır. 2020/20 sayılı Genelgede yer alan bu açıklamalar çerçevesinde, noter tasdiki bulunmayan kısmi süreli iş sözleşmelerinin bir defaya mahsus Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 numaralı ekinde yer alan “EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU” ile ilgili SGK Müdürlüğüne elden verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi isabetli olacaktır. İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.