Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 12:16 (Üye) Soru : Merhaba, uzun süre önce emekli olan ancak daha sonra SGK'dan emekli olmadığı, emekli olmasına daha süre olduğu tespit edilen personele ait SGDP iptali ve yerine SGK primi tahakkuk edildiğine dair belge gelmiştir. Bu tutar KDV iadesi alacağımızdan mahsup edilmiştir Bu tutarı gider yazabilir miyiz? Yoksa KKEG mi yapacağız

Cevap : Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerinin gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılması gerekecektir. Bunun karşılığı da KKEG dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.