Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 16:46 (Üye) Soru : Merhaba,Kolay gelsin.Kardeşim özel bir bankadan haziran ayında emekli oldu.3 aylık kira geliri var.4000tl.toplam 7000 tl nin altında olduğu için vergiden muaf.Fakat emeki tazminatı brüt 500 bin olduğu ve aylık maaşları (6 aylık) 650 bin tl geçtiği için Gelir vergi beyannamesi düzenlenecek mi.Kafam biraz karıştı.Ücret beyanında emekli tazminatı dahil mi. Bilgileriniz için teşekkür ederim.Saygılarımla,

Cevap : İstisnadan yararlanılamaz. Emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplamada dikkate alınır. Bu durumda 4.000 TL beyan edilecektir. Aşağıdaki açıklama ve örneğimizi inceleyiniz. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI (KONUTLARDA) (GVK Md.21) İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2021 için 7.000 TL nın , üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, BEYANI GEREKİP GEREKMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2021 yılı gelirleri için 180.000.-TL, bu istisnadan faydalanamazlar. ÖRNEK UYGULAMA : Bay (A) 2021 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 125.000 TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 80.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur. Götürü gideri seçmiştir. Açıklama: 2021 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretinin, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Aşağıdaki hesaplamada dikkate alınır. Konut kira geliri 2021 yılı için belirlenen 7.000 TL'lik istisna tutarından fazla olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir. 2021 yılında elde edilen toplam (125.000 + 80.000) = 205 .000 TL'lik gelir, 2021 yılı için geçerli olan 190.000 TL'lik sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 7.000 TL'lik istisnadan yararlanılamayacaktır. Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 15 'ini götürü olarak indirebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.