Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2022 17:22 (Üye) Soru : iyi günler, 650bin TL üstü ücret vergilendirilmesi hakkında sorum olacaktı. tarafıma verilen Yıllık bodrodaki kalemler; gayrisafi ücretler birmilyon TL- indirimler(SGK işçi primi+işçiliik primi) -Tazminat(işçi yıl içinde emekli olmuş) , sormak istediğim gayri safi ücret kısmında gösterilen sonra indirim yapılıp safi ücret tutarında görünmeyen emeklilik tazminat tutarını biz beyannamede Gayrisafi ücret tutarını yazarken yıllık bodroda gösterildiği için ilave edecekmiyiz, yoksa tazminat düşülmüş gayrisafi ücretimi yazacağım

Cevap : Vergiye tabi olmayıp tazminatlar Brüt gelire eklenmez. (Kıdem tazminatının tavanı vergiden istisna GVK Md.25/7) Vergiye tabi olan Brüt tutar üzerinden Sigorta primi indirilir. kalan tutar üzerinden Hesaplama yapılır kesile GV mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.