Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 10:37 (Üye) Soru : Merhaba , işçi 2021 takvim yılında; birinci işverenden 40.000 TL, işten ayrılarak yeni bir işte çalışmaya başlayarak ikinci işverenden 192.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı stopaj yoluyla vergilendirilmiştir. Bu aşamada işçi 2021 gelir vergisi beyannamesi verecek midir? Teşekkürler

Cevap : Beyanname vermesi için Her işverenden ayrı ayrı 2021 yılı için Brüt 53.000 TL nin üstünde gelir elde etmesi gerekir Örneğinize göre Yıllık Beyanname verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.