Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2022 14:42 (Üye) Soru : Selamlar; İşyerimizi Fatih ilçesinden Küçükçekmece ilçesine taşıdık yapılması gereken işlemlerimiz nelerdir. Adres değişikliği işlemlerini elektronik olarak yapabilirmiyiz. İşyerimizde teşvikli çalışanlarımız vardır, teşviklerden faydalanmamız devam eder mi. Saygılarımızla iyi çalışmalar dileriz.

Cevap : İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin (Sosyal Güvenlik Merkezi) görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin SGK’ ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.