Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 16:56 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, 1-) Demir Çelik sektöründe Ciro sınırına bakılmaksızın 01.07.2022 tarihi itibariyle E İrsaliyeye geçilmesi zorunlu mudur? 2-)Demir Çelik sektöründe 2021 yılı Cirosu 4 milyon tl altında olmasına rağmen E İrsaliye ye dahil olduğundan dolayı E Faturaya geçmesi gerekir mi zorunlu mudur? 3-) Demir Çelik sektöründe YUKARIDA belirtilen durumda olan bir firmanın E deftere geçiş zorunluluğu bulunmakta mıdır? Saygılarımla, İyi Çalışmalar Dilerim.

Cevap : Merhaba; VUK 535 Sayılı Genel Tebliği kapsamında; MADDE 7 – Aynı Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir. Mükellefiniz yukarıdaki tebliğin 7. maddesi kapsamında kalıyorsa e-irsaliye, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekecektir. E-defter uygulaması için diğer tüm kriterleri de ayrıca incelemek gereklidir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.