Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 14:15 (Üye) Soru : Merhaba kolay gelsin, Sorumuz GMSİ ile alakalı. Müteaahit ve mal sahibi arasında bulunan Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden Mal sahibine ödenen kira yardımı bedelleri GMSİ kapsamında değerlendirilerek beyanname verilmesi gerekir mi? Vergi dairesi kira geliriniz var diyerek mesaj göndermiş mal sahibinin beyan verip vermeyeceği hakkında görüş rica ederiz

Cevap : Kentsel dönüşe göre yapılan konutlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve müteahhit tarafından ödenen kira yardımı için GMSİ beyannamesi verilmez. Konu ile ilgili olarak; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 62030549-120[70-2016/377]-158154 sayı ve 7.10.2016 günlü Özelge’de de aynı görüş sürdürülmüştür. Bu özelgede ise; “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, müteahhit firma tarafından yıkılan gayrimenkulünüz için tarafınıza ödenen ve aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel, kiralama işlemine dayanmamakta olup, yardım niteliğindeki bu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesi kapsamında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, anılan proje kapsamında yıkılan gayrimenkulünüz nedeniyle tarafınıza ödenen söz konusu tutarların, gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır” denilmiştir. ANCAK; “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında" OLMAYAN yer için KİRA yardımı alınmış ise; GMSİ Beyannamesi verilmesi gerektiği görüşündeyiz. -
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.