Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 14:35 (Üye) Soru : Merhabalar, ücret gelirleri ile ilgili gvk. 89. Ne. İnceledim. Giderler şunlar sayılmış * Hayat/şahıs sigorta primleri, * Eğitim ve sağlık harcamaları, * Engellilik indirimi (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır.), * Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar, * Sponsorluk harcamaları, * Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdî bağışlar, * İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar, * Bireysel katılım yatırımcısı indirimi, * Diğer kanunlara göre tamamı Ancak hastane şahsın kendisine ait sağlık ödemeleri tamamını sigorta giderleri düşebilir miyim? Sigorta değil hastane ödemesi sağlık ödemesi. Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap : Sorunuzdaki aşağıdaki cümle yanlış kurulmuş bir cümledir "Ancak hastane şahsın kendisine ait sağlık ödemeleri tamamını sigorta giderleri düşebilir miyim? " SAĞLIK Gideri ayrı tanımdır. SAĞLIK SİGORTASI gideri ayrı tanımdır. Eğitim ve sağlık harcaması GVK 89/2. maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır .89/ 2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). Sağlık sigortası tanımı farklıdır. Sağlık sigortası tanımlaması ise GVK 89/1. madde tanımlanmıştır. İKi olay farklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.