Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 16:11 (Üye) Soru : Merhaba, Kira gelirine konu mal ve hakların; sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef kabul edilecektir. Denilmekte, Mal sahibi baba kira gelirini oğluna devretmiş kira gelirlerini her ay oğlu tarafından tahsil edilmekte ve kullanılmaktadır. Kira gelirini oğul elde ettiğinden dolayı beyannameyi oğlunun mu vermesi gerekiyor yoksa tapuda mal sahibi baba olduğu için babanın mı beyan etmesi gereklidir. Kanunda mutasarrıfları derken neyi kastetmektedir. Teşekkürler...

Cevap : Kira gelirini Baba beyan edecek Ancak ; Baba tapudan oğluna İntifa hakkı vermesi halinde kira gelirini oğlu beyan eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.