Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 16:21 (Üye) Soru : merhaba , konsoloslukta çalışan sekreter , yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek midir? istisna kapsamına giriyormu? giriş tarihi 01.09.2021 dir. yunanistan uyruklu çalışandır. brüt maaş 10.000 tldir. bilgi verir misiniz?

Cevap : GVK 95. maddeye göre Yıllık GV beyannamesi verilecektir. Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler Madde 95 Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz: 1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı 2. 16'ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri; 3. Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2'nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.