Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 16:53 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Yazılım Mühendisi Gerçek kişi Ticari Kazanç mükellefi Türkiye de yerleşik olup Avusturalya da bulunan bir şirket e Yazılım hizmeti verecek olup Hizmet İhracatı faturası kesecektir. Bu durumda %50 Gelir Vergisi Muafiyeti uygulanabilir mi? Serbest Meslek Kazancı Defteri tutması gerekir mi? Saygılarımla, İyi Çalışmalar.

Cevap : "Yazılım Mühendisi Gerçek kişi Ticari Kazanç" mükellefi olmaz. Serbest meslek kazanç mükellefi olur. DBS den SMK defteri tututar, e-smm düzenler. "%50 Gelir Vergisi Muafiyeti" olmaz. GVK 89/ 13. maddesine ne göre bu hizmetten elde edilen kazancın %50 si için İNDİRİM uygulanır. GVK 89/13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, YAZILIM , tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya , bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.