Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2022 17:10 (Üye) Soru : merhaba Türkmenistanda yaşayan dar mükellef olan bir kişi Türkiyede elde etmiş olduğu tahvil,eurobond gelirlerinden dolayı gelir vergisi verir mi ayrıca daha sonra tam mükellef olursa aynı kazançlardan dolayı geçmişe dönük beyanname vermek zorunda mıdır.teş.ederim

Cevap : Türkmenistanda yaşayan dar mükellef olan bir kişi Türkiyede elde etmiş olduğu tahvil,eurobond gelirlerinden dolayı gelir vergisi beyannamesi verecektir. EUROBOND FAİZ GELİRİ VE ALIM SATIM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Geliri (Menkul Sermaye İradı) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinde; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu, 5. fıkrasında da, her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri menkul sermaye iradı olarak belirtilmiş olup, vergi uygulaması bakımından devlet tahvili ve hazine bonosu gibi değerlenmekte olan Eurobondlar üzerinden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 7/a bendine göre % 0 (sıfır) oranında tevkifata tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda Eurobond kupon faizlerinden elde edilen gelirler menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmekte ve 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan beyan sınırını aşması halinde, tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. 2021 takvim yılı için belirlenen beyan sınırı 53.000 TL olup, söz konusu beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde diğer menkul sermaye iratlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Özetle 2021 yılında Eurobond kupon faizlerinden elde edilen gelirlerin (diğer menkul sermaye iratlarıyla birlikte) 53.000 TL’yi geçmesi durumunda tamamının gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmesi gerekecektir. Eurobond alım - satım kazançlarının vergilendirilmesi Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazanç, elden çıkarma karşılığında elde edilen yabancı para tutarının TL karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının TL karşılığı ve varsa satış giderlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanacak. Buna göre, 2021 yılında elde edilen eurobond alım satım kazançlarında vergileme şöyle yapılacak: - Alış bedelinin alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak, daha sonra bu bedel Yİ-ÜFE endeksindeki artış oranında endekslenerek kazancın tespitine esas alınacak maliyet bedeli hesaplanacak. (01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş eurobondlarda bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması şart. Bu tarihten önce ihraç edilmiş olanlarda yüzde 10 şartı aranmıyor.) - Satış bedeli, satış tarihindeki döviz alış kuru ile TL'ye çevrilecek, bundan endekslenmiş maliyet ve varsa satış giderleri düşülerek TL cinsinden satış kazancı tespit edilecek. - Eurobond alım satım kazançları, üzerinden stopaj yapılmadığı için, yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan kazanç tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilecek. (1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş eurobondlara 2021 yılı için geçerli 19.000 TL'lik istisna düşülecek.) - Bir yıl içinde elde edilen değer artış kazançları topluca hesaplandığından, bir işlemden doğan zarar başka bir işlemin gelirine mahsup edilebilir. Burada sadece değer artış kazançlarının kendi içerisinde mahsubu geçerli, yani alım satım işleminden elde edilen zarar faiz gelirine mahsup edilemez. - Kazanç tespiti TL cinsinden yapıldığı için anapara kur farkları alım satım kazancına dâhil ediliyor. Döviz cinsinden zarar edilmiş olsa dahi TL cinsinden pozitif kazanç varsa bu kazanç beyan yoluyla vergilendiriliyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.