Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2022 12:15 (Üye) Soru : Türkiye’de bulunan finansal bir kurum aracılığı ile yurtdışından elde edilen temettü gelirleri tablosunda; ABD’den alınan temettü gelirlerine yerinde %30 vergi uygulanmaktadır. Y.Gelir V.Beyannamesinde elde edilen gelir kısmına yurtdışında kesilen vergiyi düştükten sonra net ele geçen gelir mi yazılmalı yoksa vergiden önceki gelir mi yazılmalıdır? ABD ödenen vergiyi YGV'de nasıl bildirebiliriz?

Cevap : Vergi kesilmeden önceki gelir beyannameye yazılır. Matrah oluşturulur. Hesaplanan vergiden yurt içinden ve yurt dışında ödenen vergiler mahsup edilir.ABD ödenen veriler GV beyannamesinde EKLER bölümünde bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.